Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 263, 3 april 2016--

Geachte ,


Te snel over de grens! Tijdens een controle Mobiel Toezicht Veiligheid bij Hazeldonk heeft de Koninklijke Marechaussee gisteren twee Nederlandse mannen (19 en 23 jaar) aangehouden op verdenking van heling. Ze worden in verband gebracht met een inbraak in een kledingwinkel in het Belgische Schelle eerder die avond. Zie onze website voor meer informatie.


Nieuwe vormgeving Marechaussee Contact Bestuur en redactie van ons tijdschrift ontvingen meerdere positieve reacties op het nieuwe uiterlijk daarvan. Dank daarvoor! Lezers van deze nieuwsbrief die nog geen SMC-begunstigers zijn maken we graag attent op het tekstblokje helemaal onderaan deze nieuwsbrief! Wordt begunstiger en ontvang zes maal per jaar het mooie en interessante Marechaussee Contact.


Veteranendag Koninklijke Marechaussee De datum voor de KMar-veteranendag 2016 is vastgesteld en wel op 7 oktober 2016 in de Koning Willem III-kazerne te Apeldoorn. Het thema voor deze dag luidt: 'Vijfentwintig jaar geleden: Joegoslavië valt uiteen'. Nadere informatie in de veteranenrubriek van het aprilnummer van Marechaussee Contact.


Twintigste Wielertocht Het OTCKMar (Opleiding- en Trainingcentrum) organiseert al weer voor de twintigste keer een wielertocht door de bos- en heiderijke omgeving van de Noord-West Veluwe. Gestart wordt vanuit de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn. Informatie:  Afstanden: 70 of 120 kilometer | Datum:  woensdag 20 april 2016 | Start vanaf de kazerne tussen 08.30 en 09.00 uur | Voorinschrijving niet mogelijk, inschrijven in de KMar-bibliotheek, gebouw 17, ruimte 2 vanaf 08.00 uur | Kosten: € 5,-- | inschrijven en betalen voor de start. Contact: Jan Hendriks | 055-3573747 | 06-12783773


Brochure Stichting Vrienden  In april komt de, alweer 47e !, brochure van de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee uit. Jos Smeets schreef deze brochure met de titel: 'België, Limburg en de Koninklijke Marechaussee' . Ook deze brochure zal vanaf medio april 2016 te verkrijgen zijn in de museumwinkel van ons museum. 


Veiligheidsdag 2016 Het Trompetterkorps KMar verzorgt op zaterdag 16 april 2016 de opening van de dag van de hulpdiensten, de dertiende editie van de Landelijke Veiligheidsdag. De opening is om 12.00 uur, het evenement  zelf duurt tot 17.00 uur. Tijdens deze dag is te zien wat het werk van hulpdiensten behelst. Thema dit jaar: ‘Veiligheid in en om huis’.
Informatie: www.vvvalmere.nl/veiligheidsdag
Deelnemers: politie | brandweer | ambulance | reddingsbrigade | defensie
Locatie:  in het centrum van Almere : op en rond het Weerwater en de Esplanade in deze stad.


 Nederlandse Veteranendag 25 juni


Veteranen Instituut Dit instituut meldt in haar nieuwsbrief : Traditiegetrouw vindt in Den Haag de Nederlandse Veteranendag plaats op de laatste zaterdag van juni met onder andere een manifestatie op het Malieveld en een defilé door de stad. Ben je veteraan en wil je meelopen in het defilé? Aanmelden bij het veteraneninstituut kan tot 15 april. In eerdere SMC-nieuwsbrieven is al gemeld , dat stelt zich tot doel stelt zo veel mogelijk KMar-veteranen deel te nemen aan het défilé.  SMC-coördinator: contact en informatie : Cees van Ingen | Dr. Bauerstraat 17 | 4205 KA Gorinchem | Ceesvaningen@planet.nl | 0183-623754 / 06-49816046.                         Voor aanmelden bij veteraneninstituut: www.veteraneninstituut.nl/nieuwe-wijze-van-aanmelding-voor-deelname-nederlandse-veteranendag/


 

Onderstaand een selectie van recent op de SMC-website  verschenen berichten:

02-4-2016 BSB'ers over de BSB
01-4-2016 Laatste kans aanmelden defilé Nederlandse Veteranendag!
01-4-2016 Tweede Border Security Team naar Griekenland
31-3-2016 Nederland zet kustwachtvliegtuig in voor Frontex
30-3-2016 Militair museum kanshebber Museumprijs
30-3-2016 Medewerkers defensie aangehouden voor fraude met tankpassen
30-3-2016 Marechaussee lost schoten bij aanhouding
30-3-2016 Rotterdamse Syriëgangster (23) opgepakt
29-3-2016 Vol gas de grens over
28-3-2016 'Leger kampt met kapot materieel en te weinig munitie'
27-3-2016 Hennis: complexe puzzel voor marechaussee
26-3-2016 Marechaussee komt fraudeurs op het spoor
 SMC-reünies en evenementen


Bezoek aan EODD Op woensdag 13 april brengen SMC-begunstigers een bezoek aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. Aansluitend is er de mogelijkheid om op eigen gelegenheid een bezoek te brengen aan het Nationaal Militair Museum , evenals de EODD in Soesterberg gehuisvest. 

Informatie: het bezoek omvat een uiteenzetting over taken en werkijze en een rondleiding. Gezien het maximale aantal  van 25 SMC’ers dat deel kan nemen, is het bezoek uitsluitend voor SMC-begunstigers bestemd.  Datum: woensdag 13 april 2016 Locatie: Sergeant-majoor Scheickkazerne | Zeisterspoor 12 | 3769 AP | gelegen tegenover Dumoulinkazerne | Soesterberg.Toegang: op vertoon van geldig legitimatie-bewijs Parkeren: op Sergeant-majoor Scheickkazerne | Kosten: SMC’er (en partner) € 10.00 p/p | Uiterlijk woensdag 6 april overmaken | bankrekening NL22 INGB 0007 5300 25 t.n.v. Reünievereniging SMC Huizen | vermelden: EODD.

Programma: 09.30 – 10.00 aankomst/ontvangst in vergaderzaal | 10.00 -11.00 taken en werkwijze van de OETDD (o.a. missie Mali) | 11.00-12.00 rondleiding | expositieruimte Stichting Geschiedkundige Verzameling EOD | 12.45 lunch aan gereserveerde tafel | eetzaal Dumoulinkazerne | Na de lunch: einde programma.

Tip: Bezoek na de lunch op eigen gelegenheid en (buiten de medewerking van SMC) het Nationaal Militair Museum. Informatie: Museumjaarkaart geldig | Adres: Verlengde Paltzerweg 1| 3768 MX | Soesterberg | in de onmiddellijke nabijheid van de Dumoulinkazerne | zie voor overige informatie: www.nmm.nl


Bij aanmerkelijk overschrijden van het aantal van 25 deelnemers zal getracht worden een tweede bezoek te regelen


Boerma/Plaizier reünie op 23 juni as.voor  hen die gediend hebben in:   Ned.-Indië |  Nw-Guinea | Korea en Engeland bij Korps MPen/of KMar c.q. Politietroepen.                                                                                                    Informatie: Februarinummer Marechaussee Contact | Agenda pagina 6 | www.marechausseecontact.nl   


Reünie beroeps


Reünie beroepslichting 1966-6  Op 16 november 2016 is het precies vijftig jaar geleden dat deze lichting opkwam. Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan organiseert men op deze datum een reünie.                       Datum: 16 november 2016, tijdschema en kosten worden nader bekend gemaakt | Locatie:  Marechausseemuseum | Buren | Contact tevens aanmelden per mail: pj.noppeney@quicknet.nl  of goossens.martin@onsbrabant.net.nl


Reünie beroepslichting 1961-4 De reünie van deze lichting gaat definitief door! Vrijwel alle gezochte collega's zijn gevonden. Datum: 24 augustus 2016 | Locatie: Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn | Contact: vdbroeck@caiway.nl


Reünie dienstplichtigen

 


Momenteel zijn er geen - nog niet bij SMC bekende - reünies aangekondigd. 


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

13-04-2016 SMC Bezoek aan EODD te Soesterberg  
23-04-2016   Reünie beroepslichting | 1971-4 | Kumpulan Bronbeek | Arnhem  
25-05-2016 SMC Contactmiddag | Koningin Maximakazerne | Badhoevedorp  
01-06-2016   Reünie beroepslichting | 1966-1 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
23-06-2016 SMC Reünie Boerma Plaizier | Kumpulan Bronbeek | Arnhem  
27-07-2016   Reünie beroepslichting  |1966-4 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
24-08-2016   Reünie beroepslichting  |1961-4 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
07-09-2016    Reünie beroepslichting  | 1976-5 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn   
05-10-2016   Reünie dienstplichtige lichting | 1955-4 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
07-10-2016 KMar KMar-veteranendag 2016 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
16-11-2016   Reünie beroepslichting  | 1966-6 | Marechausseemuseum | Buren  

Informatie over reünies die hierboven vermeld staan en niet beschreven worden in de nieuwsbrief van vandaag is terug te vinden op de SMC-website , tab. nieuws/SMC-nieuwsbrief, hier zijn alle eerdere nieuwsbrieven in te zien. Evenals in Marechaussee Contact, tijdschrift voor en door oud-marechaussees.


Bronbeekactiviteiten Enkele activiteiten op het Landgoed Bronbeek | Velperweg 147 | 6824 MB Arnhem  | 17 april 2016 | De eerste editie van het BronbeekFestival | activiteiten binnen en buiten het museum                          Informatie: www.defensie.nl/onderwerpen/bronbeek/activiteiten


Tips:

Heeft u een tip? Laat het ons weten!

07-04-2016   Brochurepresentatie voor genodigden  | Marechausseemuseum | Buren   
16-04 2016   Veiligheidsdag | Almere
     
     

Redactie SMC  


SMC-begunstiger worden?  

De jaarlijkse bijdrage is € 15,-- voor in Nederland wonende begunstigers en € 20,-- voor in het buitenland wonenden. In ruil daarvoor ontvangen begunstigers algemene en persoonlijke diensten en  zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Bij aanmelding voor minimaal twee jaar wordt, zolang de voorraad strekt, als welkomstgeschenk het jubileumboek 'Een krachtig instrument toegezonden.   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 | of: www.marechausseecontact.nl tab:  bestuur/aanmelden

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website