Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 276, 3 juli 2016--

Geachte ,

Vacature penningmeester  In een van de voorgaande nieuwsbrieven en in het juninummer van Marechaussee Contact hebben wij melding gemaakt van het overlijden van onze penningmeester Eelco Bouwman. Wij zijn nu als bestuur op zoek naar een opvolger voor Eelco. Tijdelijk zal Piet van Sprang deze functie waarnemen. Als u ons bestuur in deze hoedanigheid zou willen versterken, verzoeken wij u contact op te nemen met onze voorzitter of met Piet van Sprang. U kunt hen per e-mail bereiken via respectievelijk: voorzitter@marechausseecontact.nl of begunstigersbijdragen@marechausseecontact.nl.


Erecouloir Prinsjesdag  Dit jaar vindt Prinsjesdag plaats op 20 september. Op het eind van de "koninklijke" route staat bij het Maurtishuis de erecouloir van veteranen. Belangstellende KMar-veteranen met SMC-tenue kunnen zich daartoe opgeven bij SMC-coordinator Fred Driessen: f.driessen@quicknet.nl of 06-47976614.
Wel graag redelijk goed ter been zijn. Opgave kan tot uiterlijk 26 juli 2016.


Defensiebegroting Deze week heeft de Nederlandse Officieren Vereniging in een nieuwsbrief uiteengezet wat de voorjaarsnota voor defensie betekent. De conclusie is dat ondanks de toegezegde verhoging van de begroting voor defensie er toch wordt ingeteerd. Deze mening wordt ook gedeeld door o.a de heer Jaap de Hoop Scheffer. Door onder andere de missies zijn de exploitatiekosten enorm gestegen en moet materieel ook eerder worden vervangen. Verhoging van de flo-leeftijd leidt ook tot extra kosten. We hopen als SMC dat defensie door deze situatie niet gelden die voor uitbreiding van de Koninkijke Marechaussee zijn bestemd gebruikt om eigen tekorten aan te vullen. Over twee jaar is er sprake van een grote uitbreiding van vluchten op Schiphol en Lelystad. Daarvoor moet nu al personeel worden geworven en opgeleid. Als dat niet gebeurt, zijn er over twee jaar weer personele tekorten. In 1969 is er besloten de KMar een eigen begroting te geven. Reden daarvoor was onder andere dat door binnen defensie gestelde prioriteiten voertuigen van de KMar slechter waren dan door ons van defensie van de weg gehaalde voertuigen. Een paar jaar geleden is besloten de afzonderlijke begrotingen binnen defensie weer samen te voegen. Of dit voor de KMar met de verschillende doeluitkeringen een goede ontwikkeling is??


Nationale Taptoe Op vrijdag 30 september 2016 opent Rotterdam AHOY haar poorten voor de veteranen ontvangst en veteranenvoorstelling van de Nationale Taptoe. Zie onze website voor meer informatie.


Nieuwe wapenstok De Marechaussee krijgt een nieuw stuk gereedschap aan de koppel: een uitschuifbare wapenstok. Deze is effectiever dan de verouderde gummiknuppel en boezemt meer ontzag in. De gummiknuppel heeft zijn langste tijd gehad en kan naar het museum. De zwarte stok van hardrubber lijkt weinig meer op de nieuwe wapenstok die alle marechaussees uiteindelijk krijgen. De nieuwe wapenstok is een handzaam model. Hij kan ook in uitgeschoven toestand in de foedraal aan de koppel worden opgeborgen. Meer informatie via onze website. In ons museum is overigens een soortgelijke in het verleden gebruikte wapenstok te bekijken: de zogenaamde ploertendoder.


Onderstaand een selectie van recent op de SMC-website  verschenen berichten:

02-7-2016 'Handzaam, duurzaam en afschrikwekkend'
01-7-2016 Grote politiecontrole regio Barneveld
01-7-2016 Nederlandse Veteranendag 2016
01-7-2016 Identiteits-controle en screening op de Middellandse Zee
30-6-2016 Herbegrafenis verzetsman Albert Groenewoud
30-6-2016 Achtervolging door GPT
29-6-2016 Foto's Veteranendag 2016
29-6-2016 Weekoverzicht Defensieoperaties
28-6-2016 De Hoop Scheffer: extra budget Defensie veel te weinig
27-6-2016 Dutchbatters willen compensatie
27-6-2016 Marechaussee houdt mannen aan met gestolen reisdocumenten
26-6-2016 Veteranendag 2016
26-6-2016 Geslaagde Nederlandse Veteranendag
26-6-2016 Veteranendag 2016


Reünie 1974-2 beroeps Gezinus Dol en Herman Lammers, lichting KMar beroeps 74-2, zijn op zoek naar de adresgegevens, telefonische bereikbaarheid en emailadressen van hun lichtingsgenoten. Gegevens zullen worden gebruikt voor de uitnodigingen van een te organiseren reünie. Gegevens kunnen worden gemaild naar lammers.herman@online.nl.


Reünie 1967-2 beroeps Op woensdag 15 maart 2017, is het precies 50 jaar geleden dat onze lichting opkwam in het OCKMAR te Apeldoorn. Om deze reden en met genoegen terugkijkend naar onze vorige reünie, willen wij een nieuwe reünie organiseren en wel in het Marechausseemuseum te Buren. Om te bezien of er genoeg belangstelling is, verzoeken wij jullie, met of zonder partner, daarvoor alvast in te schrijven. Uiteraard is alles onder voorbehoud. Wij wachten met belangstelling de reacties af. Laat in ieder geval iets van je horen ook als je geen belangstelling hebt voor de reünie. Met vriendelijke groet, Cees van Ingen. Tel: 0183-623754, mbl: 06-49816046, e-mail: ceesvaningen@planet.nl .


Reünie 1991-1 dienstplichtigen Op vrijdag 18 november 2016 zal de reünie van lichting 1991-1 plaatsvinden in de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn. Aanmelden kan bij Frank Menger te Goor, tel 0547-262329, e-mail: frank@menger.nu


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

27-07-2016   Reünie beroepslichting  |1966-4 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
24-08-2016   Reünie beroepslichting  |1961-4 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
07-09-2016    Reünie beroepslichting  | 1976-5 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn   
05-10-2016   Reünie dienstplichtige lichting | 1955-4 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
06-10-2016   Vriendendag St. Vrienden Museum KMar, Fort te Hoek van Holland  
07-10-2016 KMar KMar-veteranendag 2016 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
27-10-2016 SMC Algemene Reünie, De Molen te Harskamp  
16-11-2016   Reünie beroepslichting  | 1966-6 | Marechausseemuseum | Buren  
18-11-2016   Reünie dienstplichtige lichting  | 1991-1 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
15-03-2017   Reünie beroepslichting  | 1967-2 | Marechausseemuseum | Buren  
       

Informatie over reünies die hierboven vermeld staan en niet beschreven worden in de nieuwsbrief van vandaag is terug te vinden op de SMC-website , tab. nieuws/SMC-nieuwsbrief, hier zijn alle eerdere nieuwsbrieven in te zien. Evenals in Marechaussee Contact, tijdschrift voor en door SMC-begunstigers.


 

 Heeft u een tip? Laat het ons weten! Tips:

19-7-2016   Start Vierdaagse Nijmegen
15-8-2016   Herdenking capitulatie Japan / einde WO II te Den Haag
30-9-2016   Nationale Taptoe in AHOY Rotterdam (t/m 2 oktober)

Redactie SMC  

 

SMC-begunstiger worden?  

De jaarlijkse bijdrage is € 15,-- voor in Nederland wonende begunstigers en € 20,-- voor in het buitenland wonenden. In ruil daarvoor ontvangen begunstigers algemene en persoonlijke diensten en  zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Bij aanmelding voor minimaal twee jaar wordt, zolang de voorraad strekt, als welkomstgeschenk het jubileumboek 'Een krachtig instrument' (De Koninklijke Marechaussee 1814 - 2014)  toegezonden.   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 | of: www.marechausseecontact.nl tab:  bestuur/aanmelden

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website