Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 250, 3 januari 2016--

Geachte ,


Bestuur en medewerkers van de Stichting Marechaussee Contact (SMC) bedanken al degenen die ons, per post en internet, hun goede wensen voor 2016 zonden.


Uitreiking Nobel-insignes info #4  Zoals we al eerder meedeelden heeft SMC de organisatie op zich genomen van de bijeenkomst waarop de Nobelprijs draag-insignes aan Libanon-veteranen, beroeps en dienstplichtig, van de Koninklijke Marechaussee  zullen worden uitgereikt.  De uitreiking is bestemd voor zowel SMC-begunstigers als overige marechaussees die in Libanon gediend hebben. Het programma is inmiddels ook bekend geworden: 22 januari 2016 | Koning Willem III-kazerne |10.30 ontvangst  | 11.15 toespraken | 11.45 uitreikingen | 12.15 aperitief | 13.15 lunch | 14.15 einde. Zie ook pagina 6 van het decembernummer van Marechaussee Contact.

Contactmiddag te Buren Ook dit jaar wordt het SMC-seizoen weer geopend met de jaarlijkse contactmiddag in het Marechausseemuseum te Buren en wel op 10 maart . Op pagina 6 van  het decembernummer van Marechaussee Contact is in de agendarubriek nadere informatie opgenomen. De telkens weer geslaagde contactmiddag is voor alle SMC-begunstigers bestemd. Kom ook eens een keer!


Jaarvergadering Reünievereniging Marechaussee Contact (RVMC)  Tijdens de hierboven genoemde contactmiddag zal RVMC haar jaarvergadering houden. In de loop van de middag gaan de RVMC-leden naar een separate vergaderruimte, om zich later weer bij de overige deelnemers aan de contactmiddag te voegen. Nadere informatie o.a. over agendapunten volgt zowel op onze website als in een van de komende nieuwsbrieven.


Onderstaand een selectie van recent op de SMC-website  verschenen berichten:

02-1-2016 Demonstranten aangehouden bij Justitieel Complex Schiphol
01-1-2016 Bomdreiger gepakt op Schiphol (en inmiddels weer vrijgelaten)
01-1-2016 Pentagon keurt legerrobot af
27-12-2015 Medewerker vliegbasis Gilze-Rijen bestelt spullen voor eigen paintball-bedrijf
26-12-2015 Cel voor ex-agent die wietverdachte wilde afpersen


Boek 'EEN KRACHTIG INSTRUMENT'  Nieuwe begunstigers die zich voor minstens twee jaar aanmelden, krijgen zolang de voorraad strekt het boek gratis, bij wijze van welkomstgeschenk. Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 |  Het boek is  voor bezoekers van het museum  in de museumwinkel van het  Marechausseemuseum te koop, speciale prijs : € 25,-- . Een cadeau voor Sint Nicolaas of voor onder de Kerstboom?


SMC-begunstiger worden? Voor € 15,-- per jaar ondersteunen bijna drieduizend begunstigers onze stichting. In ruil daarvoor ontvangen ze zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Daarnaast verleent SMC algemene en persoonlijke diensten aan haar begunstigers, zoals excursies, bijeenkomsten, reünies, informatie over de KMar anno 2015 en aan en over KMar-veteranen en reservisten etc.  Bent u  oud-marechaussee, beroeps of dienstplichtig en nog geen begunstiger, dan vragen we u te overwegen begunstiger van SMC te worden, duizenden gingen u sinds 1975 voor! ( en als extra premie ontvangt u bovengenoemd boek als welkomstgeschenk bij aanmelding voor minimaal twee jaar!, zo lang de voorraad strekt.)   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129. 


Reünie beroepslichtingen:


1966-2 Gistermiddag had de redactie contact met Jo Gelissen. Hij deelde mee dat de in Marechaussee Contact aangekondigde reünie van deze lichting definitief doorgaat. Alle collega's zijn getraceerd en op 30 maart, exact vijftig jaar na de opkomstdatum, komt men bij elkaar. Marechausseemuseum | dependance | Buren | jo.gelissen@hotmail.nl


1961-4 In 2016 is het 55 jaar geleden dat deze lichting aan haar Marechaussee-loopbaan begon. Om die reden willen enkelen van hen weten of er belangstelling is voor een reünie. Op pagina 7 van het decembernummer van Marechaussee Contact is een oproep geplaatst.


1962-5 Eerder meldden we dat Johannes Linker een reünie probeert te organiseren voor 'zijn' beroepslichting 1962-5, omdat het zoals hij het zelf uitdrukt: 'Na 53 jaar tijd wordt om elkaar weer eens te zien.' Voor de kerst liet hij weten dat er inmiddels al 27 collega's gevonden zijn. Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met: linker1944@home.nl | de gedachten gaan uit naar een reünie in de Koning Willem III-kazerne te houden in het voorjaar van 2016.


1973- 4 De redactie ontving een mail van J.W.Rengelink, hierin staat dat hij graag weer in 2018, 45 jaar na het begin, een reünie wil organiseren voor de beroepsopleiding 1973-4. Hij wil dat samen samen met anderen organiseren. Als locatie denkt hij aan het Marechausseemuseum. Wie hem wil helpen bij het organiseren wordt verzocht zich op te geven bij: jwrengelink@icloud.com


1966-6 Ook Martin Goossens liet ons weten dat de beroepslichting 1966-6 een reünie probeert te organiseren. Het initiatief is mede afkomstig van zijn lichtingsgenoot  Noppeney. Informatie:  Locatie, nader te bepalen | november 2016 Geïnteresseerd? s.v.p..mailen naar pj.noppeney@quicknet.nl  goossens.martin@planet.nl 


Reünies Mooi om te zien dat er een aantal reünies van beroepslichtingen op de agenda staan. Ten aanzien van reünies van dienstplichtige lichtingen is het erg stil! Hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen!


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

22-01-2016 SMC/KMar Uitreiking Nobel-insignes Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn
10-03-2016 SMC Contactmiddag | Marechausseemuseum | Buren
30-03-2016   Reünie beroepslichting  |1966-2 |Marechausseemuseum | Buren
02-06-2016   Reünie beroepslichting  |1966-1 | Locatie:Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  | locatie vooralsnog onder voorbehoud
27-07-2016   Reünie beroepslichting  |1966-4 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn
09-09-2016   Reünie beroepslichting  | 1976-5 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn 
     

Marechausseemuseum In 2016 zal het museum van dinsdag tot en met zondag geopend zijn van 11.00 tot 16.30 uur. Op maandagen kunnen groepen - op afspraak! - het museum nog wel bezoeken. Voorts zijn de toegangsprijzen gewijzigd. Informatie hierover vanaf morgen op de website van het museum.

Vandaag (zondag 3 januari) worden voor het laatst speciale kerstvakantie-activiteiten geboden voor kinderen.


Tips:

Heeft u een tip? Laat het ons weten!

10-03- 2016   SMC-contactdag | Marechausseemuseum | Buren   Noteer datum al vast | info pagina 6 Marechaussee Contact decembernummer.
12-03- 2016   Foto's determineren | Bronbeek | Arnhem
     

 

Redactie SMC  

 

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website