Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 288, 25 september 2016--

Geachte ,

Dinsdag jl. was Prinsjesdag. In de die dag door het Kabinet gepresenteerde begroting krijgt het ministerie van defensie 300 miljoen extra, waar echter weer 100 miljoen van moet worden ingeleverd. Defensie kampt echter met vervangingsinvesteringen en zou eigenlijk veel meer geld moeten krijgen om financieel weer gezond te worden. De komende weken zal binnen defensie worden bezien hoe de gelden zullen worden verdeeld. Zal het ministerie extra geld uittrekken voor de te voorziene uitbreiding van de KMar? Denk aan overname beveiliging Nederlandse Bank en de groei van de luchthavens (inbegrepen de opening van Lelystad voor chartervluchten). Wellicht moet ook nog een inspanning worden gedaan om de Hoge Risico Beveiliging op het gewenste niveau te brengen. Dit jaar moet een aanvang worden gemaakt met het selecteren en opleiden van de collega's die nodig zijn om een en ander te accommoderen. Of zal defensie kiezen voor de 'bommen en granaten'? In het verleden (de jaren '60 van de vorige eeuw) kregen we als KMar een eigen begroting omdat de auto's die we van de weg haalden vaak beter waren dan de auto's waarin we zelf reden. Heeft de KMar / hebben de operationele commando's nog een eigen begroting? Politici doen er goed aan te bezien welke prioriteiten er binnen defensie worden gesteld. Zal men echter met de verkiezingen in zicht zich druk maken over de gevolgen die pas over twee jaar zichtbaar worden? De tijd zal het leren.


Museumdagen  Vandaag is de tweede dag waarop het museum haar 80-jarig bestaan viert. In de tuin van het museum is een static show van de huidige KMar. Zo is onder andere te zien een YPR 765 pantserwagen, worden diverse al dan niet gepantserde voertuigen getoond, zijn ruiters en speurhonden aanwezig, kan men kennis nemen van documentenfraude, de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten en de dienst van de KMar bij Frontex in Griekenland. Ook leden van het Historisch Depôt KMar en de Groep Voormalig Dienstplichtig Marechaussees geven acte de presence. De activiteiten vinden plaats tussen 11.00 en 16.30 uur.


Cyber criminaliteit  Een hacker probeert toegang te verkrijgen tot digitale systemen, afpersing met webcambeelden of hele computersystemen platleggen. Criminaliteit in het digitale domein komt binnen de taakvelden van de Marechaussee steeds vaker voor. Het is dus belangrijk om je als organisatie staande te houden binnen dit geweld. Alle collega's krijgen daarom binnenkort een cybersecurity awareness opleiding. Ook zijn er heuse cyberrechercheurs in het leven geroepen en komt er een gestructureerd opleidingstraject dat iedere marechaussee van de benodigde cyberkennis moet voorzien. Zie onze website voor meer informatie.


Onderstaand een selectie van recent op de SMC-website  verschenen berichten:

23-9-2016 GPT politieteam vindt drugs en stroomstootwapen
22-9-2016 Prinsjesdag en GdR lt.-gen. Harry vd Brink
22-9-2016 Rijkswaterstaat test inzet drone voor inspecties en handhaving op het water
21-9-2016 Marechaussee bij Ridderzaal
21-9-2016 Weekoverzicht Defensieoperaties
20-9-2016 Prinsjesdag en militair ceremonieel
20-9-2016 Auto over de kop na achtervolging
19-9-2016 Oefening Prinjesdag
19-9-2016 Proef met gezichtsherkenning Schiphol
19-9-2016 Paarden Prinsjesdag doorstaan test
18-9-2016 Meer kinderontvoeringen deze zomer
18-9-2016 Militairen pleiten voor snel einde aan missie in Mali
17-9-2016 Dit zijn de opvallendste zaken uit de Prinsjesdagstukken
 


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

05-10-2016   Reünie dienstplichtige lichting | 1955-4 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
06-10-2016   Vriendendag St. Vrienden Museum KMar, Fort te Hoek van Holland  
07-10-2016 KMar KMar-veteranendag 2016 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
12-10-2016   Reünie dienstplichtige lichting  | 1962-4 101 Marbat| KW III-kazerne | A'doorn  
27-10-2016 SMC Algemene Reünie, De Molen te Harskamp  
16-11-2016   Reünie beroepslichting  | 1966-6 | Marechausseemuseum | Buren  
18-11-2016   Reünie dienstplichtige lichting  | 1991-1 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
18-11-2016   Reünie beroepslichting  | 1974-2 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
15-03-2017   Reünie beroepslichting  | 1967-2 | Marechausseemuseum | Buren  
17-05-2017   Reünie dienstplichtige lichting  | 1967-3 | Marechausseemuseum | Buren  
       

Informatie over reünies die hierboven vermeld staan en niet beschreven worden in de nieuwsbrief van vandaag is terug te vinden op de SMC-website , tab. nieuws/SMC-nieuwsbrief, hier zijn alle eerdere nieuwsbrieven in te zien. Evenals in Marechaussee Contact, tijdschrift voor en door SMC-begunstigers.


 

 Heeft u een tip? Laat het ons weten! Tips:

25-9-2016   Marechausseemuseum, 80-jarig bestaan
30-9-2016   Nationale Taptoe in AHOY Rotterdam (t/m 2 oktober)
07-10-2016   KMar-veteranendag / reünie

Redactie SMC  

 

SMC-begunstiger worden?  

De jaarlijkse bijdrage is € 15,-- voor in Nederland wonende begunstigers en € 20,-- voor in het buitenland wonenden. In ruil daarvoor ontvangen begunstigers algemene en persoonlijke diensten en  zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Bij aanmelding voor minimaal twee jaar wordt, zolang de voorraad strekt, als welkomstgeschenk het jubileumboek 'Een krachtig instrument' (De Koninklijke Marechaussee 1814 - 2014)  toegezonden.   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 | of: www.marechausseecontact.nl tab:  bestuur/aanmelden

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website