Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 197, 28 december 2014--

Geachte ,

Kerst en Oud & Nieuw Tijdens het Kerstconcert voor de veteranen sprak Generaal Middendorp de wens uit dat er dezer dagen stil gestaan wordt bij al die veteranen die zich voor ons land hebben ingezet. SMC sluit zich van harte bij zijn hartenkreet aan. Graag voegen we daar nog aan toe om met Oud &Nieuw ook stil te staan bij alle collega's van de KMar en andere krijgsmachtdelen die tijdens de jaarwisseling vanwege hun werk niet thuis zullen kunnen meevieren. In ons land en in heel veel 'buitenlanden' staan zij op hun post voor vrede en veiligheid, omdat het erop aankomt!


De Militaire Spectator is sinds gisterenvanmiddag ook online te bekijken op de nieuwe website van het blad. Secretaris-generaal Erik Akerboom lanceerde de site vanmiddag samen met hoofdredacteur Richard Tieskens. De website biedt een nieuw online portaal voor de krijgswetenschappen. Zie onze website voor meer informatie.


KMar-jaaroverzicht  December is traditioneel de maand  van terugblikken. In het KMar Magazine is dat gedaan met een film van 6 minuten. Via onze website kunt u deze film bekijken.

Jubileumboek 1 Voor belangstellende niet-SMC-begunstigers hebben we een informatiemap beschikbaar waarin zij kunnen lezen op welke manier zij in aanmerking kunnen komen voor het gratis ontvangen van het boek. Deze informatiemap kan per email worden aangevraagd via redactie SMC . In het kort gezegd is het heel simpel, geen begunstiger? Meldt u dan nu aan voor minstens twee jaar à € 15.-- p/j , waarvoor eenmalig het prachtig boek - A4-formaat, harde kaft, 272 pagina's en ongeveer 190 films (toegankelijk gemaakt door zogenaamde layars) - en onder andere zes maal ons blad Marechaussee Contact.. Nu reeds een machtiging invullen kan door hier te klikken.


Belangrijke mededeling  Bij de december 2014-editie van 'Marechaussee Contact' heeft u een bijsluiter aangetroffen met informatie over de gewijzigde procedure betreffende de inning van de begunstigersbijdrage 2015. Belangrijk is dat SMC u geen acceptgirokaart meer toestuurt. U kunt een betalingsmachtiging afgeven of de bijdrage voor 2015 overmaken via internetbankieren. Wij verzoeken u de bijdrage vóór 1 februari 2015 over te maken. Zie onze website voor meer details.


Onderstaand een selectie van deze week op de SMC-website verschenen berichten

25-12-2014 Jaaroverzicht Defensie online (video)
24-12-2014 Militair aangehouden na inklimming in NAC-stadion
23-12-2014 Deventenaar verzet zich hevig tegen leden marechaussee
23-12-2014 Kmar in de Media
23-12-2014 Feestdagen in het missiegebied
22-12-2014 Nieuw: draaginsigne ‘Nobelprijs VN-militairen’
21-12-2014 Marechaussee houdt samen met partners integrale actie in Soesterberg
20-12-2014 KMar jaaroverzicht - een terugblik in ruim zes minuten (video)
19-12-2014 Belangrijke mededeling voor onze begunstigers
19-12-2014 Nieuwe museumbrochure nummer 44


Reünievereniging Marechaussee Contact (RVMC) Op pagina 27 van elke uitgave van ons blad Marechaussee Contact is standaard een tekst met betrekking tot RVMC opgenomen. SMC beveelt vooral de veteranen en post-actieven onder haar begunstigers aan deze tekst te lezen.


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie.

12-03-2015 SMC Contactdag te Buren, Marechausseemuseum
     

Tips:

Heeft u een tip? Laat het ons weten!

..     

Bestuur en medewerkers van de Stichting Marechaussee Contact kijken tevreden terug op het bijna afgelopen jaar en zien er naar uit om ook in 2015 weer, ten behoeve van onze begunstigers, uitvoering te geven aan de doelstellingen van onze stichting. We bedanken allen die ons in 2014 ondersteunden en wensen ook u, onze nieuwsbrieflezers, een plezierige jaarwisseling en een goed 2015!

Redactie SMC ( mailadres ook voor aanvragen van informatiemap) 

 

P.S.: de provider werkt op dit moment aan een nieuwe lay-out en software. Mogelijk dat u deze brief in iets andere vorm ontvangt. In dat geval hopen we volgende week weer op de oude voet door te kunnen gaan!

 

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website