Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 265, 17 april 2016--

Geachte ,


Nieuwe secretaris-generaal Defensie De heer drs. W.J.P. (Wim) Geerts wordt secretaris-generaal (SG) bij het ministerie van Defensie. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en minister Hennis van Defensie. Geerts volgt Erik Akerboom op, die sinds 1 maart korpschef is van de Nationale Politie. De benoeming gaat in op 15 juni 2016. Getailleerde kennismaking met de nieuwe SG op www.marechausseecontact.nl


Redacteur 'Dienstplichtigen' Werner van Pruissen (lichting dpl. 1979-1) heeft zich bereid verklaard binnen de SMC-redactie de rubriek Dienstplichtigen te gaan verzorgen. Wij heten hem ook langs deze weg van harte welkom. Werner is te bereiken via w.van.pruissen@zonnet.nl.


Veteranendag Koninklijke Marechaussee De datum voor de KMar-veteranendag 2016 is vastgesteld en wel op 7 oktober 2016 in de Koning Willem III-kazerne te Apeldoorn. Het thema voor deze dag luidt: 'Vijfentwintig jaar geleden: Joegoslavië valt uiteen'. Nadere informatie in de veteranenrubriek van het aprilnummer van Marechaussee Contact.


Marechaussee Nostalgie In de rubriek 'Nieuws' van www.marechausseenostalgie.nl is te lezen dat  het gerenoveerde  KEK-gebouw op de Koning Willem III-kazerne onder de naam 'Teding van Berkhout Paviljoen' in gebruik genomen is.


Twintigste Wielertocht Het OTCKMar (Opleiding- en Trainingcentrum) organiseert al weer voor de twintigste keer een wielertocht door de bos- en heiderijke omgeving van de Noord-West Veluwe. Gestart wordt vanuit de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn. Informatie:  Afstanden: 70 of 120 kilometer | Datum:  deze week woensdag 20 april 2016 | Start vanaf de kazerne tussen 08.30 en 09.00 uur | Voorinschrijving niet mogelijk, inschrijven in de KMar-bibliotheek, gebouw 17, ruimte 2 vanaf 08.00 uur | Kosten: € 5,-- | inschrijven en betalen voor de start. Contact: Jan Hendriks | 055-3573747 | 06-12783773


 Nederlandse Veteranendag 25 juni


 Nederlandse Veteranendag 2015 De inschrijving voor veteranen die aan het défilé willen deelnemen is gesloten. SMC neemt aan het défilé deel en zal met een stand op het Malieveld aanwezig zijn. SMC-défilé-coördinator: Cees van Ingen | Dr.Bauerstraat 17 | 4205 KA Gorinchem | email: Ceesvaningen@planet.nl


Onderstaand een selectie van recent op de SMC-website  verschenen berichten:

15-4-2016 Hennis: Vluchtelingen-missie Egeïsche Zee verlengen
14-4-2016 Zaak verdachte Schiphol overgedragen aan OM
13-4-2016 Onder de radar : speciale eenheden in actie
13-4-2016 Defensie gaat bewaking van kazernes aanscherpen na binnenlopen bij legerbasis Oirschot
13-4-2016 'Miljoenen compensatie voor Libanon-veteranen met PTSS'
13-4-2016 Marechaussee houdt drie Roemenen met valse documenten aan
12-4-2016 Man aangehouden voor mensensmokkel
11-4-2016 Reizen met kinderen
10-4-2016 Defensie beschermt wat ons dierbaar is (video)
10-4-2016 Elseviers Het Grote Defensie Debat
10-4-2016 Aanhoudingen tijdens MTV
 


SMC-reünies en evenementen

SMC’ers bezoeken EODD Op de ochtend van 13 april brachten 25 oud-marechaussees een bezoek aan de Sergeant-majoor Scheickkazerne in Soesterberg, waar de (de Explosieven Opruimingsdienst Defensie) gevestigd is. Het werd een interessant bezoek met informatie over de EODD en een rondleiding langs oander andere de collectie ‘bommen en granaten’ Met: ‘Het zou me spijten als ik dit gemist had’ vatte een van de deelnemers zijn ervaring van deze ochtend samen. In het juninummer van Marechaussee Contact zal uitvoeriger op dit, door Roel Gras weer perfect georganiseerde, evenement worden ingegaan.


Boerma-Plaizier reünie op 23 juni as.voor  hen die gediend hebben in:   Ned.-Indië |  Nw-Guinea | Korea en Engeland bij Korps MPen/of KMar c.q. Politietroepen. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen.                Informatie: Februarinummer Marechaussee Contact | Agenda pagina 6 | www.marechausseecontact.nl   


Reünie beroeps


Momenteel zijn er geen - nog niet bij SMC bekende - beroeps-reünies aangekondigd. 


Reünie beroepslichting 1966-6  Correctie: In eerdere informatie over deze reünie is een verkeerd mailadres vermeld. Het moet zijn: Contact: goossens.martin@onsbrabantnet.nl | Informatie: Reünie op 16 november 2016 | Marechausseemuseum | Buren


Reünie dienstplichtigen


Momenteel zijn er geen - nog niet bij SMC bekende - dienstplichtigen-reünies aangekondigd. 


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

23-04-2016   Reünie beroepslichting | 1971-4 | Kumpulan Bronbeek | Arnhem  
25-05-2016 SMC Contactmiddag | Koningin Máximakazerne | Badhoevedorp  
01-06-2016   Reünie beroepslichting | 1966-1 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
23-06-2016 SMC Reünie Boerma Plaizier | Kumpulan Bronbeek | Arnhem  
27-07-2016   Reünie beroepslichting  |1966-4 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
24-08-2016   Reünie beroepslichting  |1961-4 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
07-09-2016    Reünie beroepslichting  | 1976-5 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn   
05-10-2016   Reünie dienstplichtige lichting | 1955-4 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
07-10-2016 KMar KMar-veteranendag 2016 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
16-11-2016   Reünie beroepslichting  | 1966-6 | Marechausseemuseum | Buren  
       

Informatie over reünies die hierboven vermeld staan en niet beschreven worden in de nieuwsbrief van vandaag is terug te vinden op de SMC-website , tab. nieuws/SMC-nieuwsbrief, hier zijn alle eerdere nieuwsbrieven in te zien. Evenals in Marechaussee Contact, tijdschrift voor en door SMC-begunstigers.


Marechausseemuseum Ons museum heeft haar website vernieuwd. Het thema is 'In het Marechaussee-museum ontdekt u het verleden, heden en de toekomst van de Marechaussee. Vanaf de oprichting in 1814 tot de moderne en professionele Marechaussee van nu. In de meivakantie organiseert het museum met het motto 'Ontdek en beleef de Marechaussee' een groot aantal activiteiten voor zowel de oudere als de jongere bezoeker. Regelmatig worden gratis rondleidingen verzorgd en de jeugd kan zich vermaken met  allerlei activiteiten, waaronder een kennismaking met de cartoonfiguur 'Wachtmeester Muis'. Informatie: www.marechausseemuseum.nl  | Adres: Weeshuiswal 9 | 4116 BR Buren | 0344 571256 | email: postbus@marechausseemuseum.nl


Vrienden zoeken vrienden Met een eigentijdse flyer timmert de ‘Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee’ aan de weg. IHierin wordt enerzijds beschreven wat de historie en huidige functie van het museum is en anderzijds uit de doeken gedaan waarom men vriend van het museum zou moeten worden. De brochure is verkrijgbaar in het museum te Buren | en via email: rolinka_peter@kpnmail.nl


SMC’ers bezoeken EODD Op de ochtend van 13 april brachten 25 oud-marechaussees een bezoek aan de Sergeant-majoor Scheickkazerne in Soesterberg, waar de (de Explosieven Opruimingsdienst Defensie) gevestigd is. Het werd een interessant bezoek met informatie over de EODD en een rondleiding langs de collectie ‘bommen en granaten’ Met: ‘Het zou me spijten als ik dit gemist had’ vatte een van de deelnemers zijn ervaring van deze ochtend samen. In het juninummer van Marechaussee Contact zal uitvoeriger op dit, door Roel Gras weer perfect georganiseerde, evenement worden ingegaan.


Bronbeek-activiteit  op het Landgoed Bronbeek | Beleef de wereld van de oudste politieorganisatie van Nederland |  Velperweg 147 | 6824 MB Arnhem  | Vandaag wordt de eerste editie van het Bronbeek Festival gehouden | activiteiten binnen en buiten het museum
Informatie: www.defensie.nl/onderwerpen/bronbeek/activiteiten


Tips:

Heeft u een tip? Laat het ons weten!

Vandaag   Bronbeek Festival | zie bericht hierboven
20 april 2016   Wielertocht vanaf de Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn | zie bericht in deze nieuwsbrief
Meivakantie   Kinderactiviteiten in het Marechausseemuseum
   

 

Redactie SMC  


SMC-begunstiger worden?  

De jaarlijkse bijdrage is € 15,-- voor in Nederland wonende begunstigers en € 20,-- voor in het buitenland wonenden. In ruil daarvoor ontvangen begunstigers algemene en persoonlijke diensten en  zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Bij aanmelding voor minimaal twee jaar wordt, zolang de voorraad strekt, als welkomstgeschenk het jubileumboek 'Een krachtig instrument toegezonden.   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 | of: www.marechausseecontact.nl tab:  bestuur/aanmelden

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website