Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 211, 5 april 2015--

Geachte ,

Bestuur en redactie van Marechaussee Contact wenst u Prettige Paasdagen!                                                                                               


Museumbrochure  De Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum heeft op 2 april in het Marechausseemuseum

museumbrochure nummer 45 gepresenteerd. Deze brochure heeft als titel 'De Koninklijke Marechaussee en de pantserwagens voor de bijstand' en werd geschreven door eerste-luitenant b.d. Hans de Vries. Een prachtige brochure over het ontstaan van de bijstand met pantserwagens en de ontwikkelingen in de loop van de tijd en waar en wanneer  pantserwagens zijn ingezet.


Aprilnummer Marechaussee Contact In het aprilnummer, dat direct na Pasen naar de drukker gaat voor opmaak en productie,komen twee extra belangwekkende onderwerpen aan de orde.  SMC-begunstigers krijgen het blad, dat SMC-begunstigers zes maal per jaar ontvangen, eind april in de brievenbus.

1. Nuldelijnshelpers  In het aprilnummer  zal aandacht worden besteed aan nuldelijnszorg en nuldelijnshelpers. In grote lijnen kunt u hier lezen hoe een en ander binnen de krijgsmacht is georganiseerd. In ons blad gaan we specifiek in op de situatie binnen de KMar en SMC.

2. Marius van Houten Hij was een marechaussee-officier die grote invloed heeft gehad op zowel het Wapen,de inrichting van de Europese en Nederlandse politie, als op het belang van het koesteren en museaal tonen van de historie van de Marechaussee. Voorts stonden hij en zijn echtgenote aan de basis van de Van Houten Stichting. In het aprilnummer wordt op aspecten van Marius van Houten ingegaan.  


Boek 'EEN KRACHTIG INSTRUMENT'  Inmiddels zijn al weer bijna zes maanden voorbij sinds het tweehonderd jarig bestaan van de KMar gevierd werd, op 3 oktober 2014, o.a. met een druk bezochte contactdag in Apeldoorn.  Alle SMC-begunstigers, waaronder een groot aantal ' nieuwe' dat zich in deze maanden aangemeld heeft, ontvingen het, ter gelegenheid van het jubileum uitgegeven, boek. Nieuwe begunstigers die zich voor minstens twee jaar aanmelden, krijgen nog steeds het boek gratis, bij wijze van welkomstgeschenk.  Dit geldt voor zo ver de voorraad strekt. Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 | . Vanaf nu is het boek voor € 25,-- ook voor bezoekers van het museum te koop.


Veteranendag KMar 2015 Op vrijdag 2 oktober 2015 zal van 10.00 tot 15.30 uur - ondanks de flinke verbouwingen daar  - de Veteranendag van de Koninklijke Marechaussee gehouden worden op de Koning Willem III-kazerne Apeldoorn. Net als de Nederlandse Veteranendag  ( 27 juni 2015 ) zal deze dag in het teken staan van Unifil ( United Nations Interim Force in Lebanon), dit omdat het dertig jaar geleden is dat laatste Nederlandse militair uit dit land terugkeerde.                                                                                                         Informatie: voor postactieve veteranen: Checkpoint juli-augustus 2015. | Voor veteranen in actieve dienst: veteranendag.kmar@mindef.nl


Algemene SMC-reünie 2015 Deze zal worden gehouden op donderdag 29 oktober 2015.                             Locatie: 'De Molen 'Harskamp. Informatie: Volgt.


Wielertocht Op 15 april 2015 organiseert de Wieler Toertocht Commissie (WTC) van het OTKCKmar  - van de Koning Willem III-kazerne dus - voor de negentiende keer een toertocht door de bos- en heiderijke omgeving van Apeldoorn. Informatie: WTC | Jan Hendriks | 055-3573747 | 06 12785773 |


Koningsdag Op 27 april, Koningsdag 2015, zal het Marechausseemuseum te Buren gesloten zijn voor bezoek.


Onderstaand een selectie van deze week op de SMC-website verschenen berichten

01-4-2015 Nuldelijnshelpers 2015, persoonlijke achtergronden, ervaringen en behoeften
01-4-2015 Weekoverzicht Defensie-operaties

31-3-2015 Drie verhalen van KMar-adviseurs
30-3-2015 Staf CKMar naar het centrum van de hofstad
30-3-2015 Stoffelijke resten MH17-slachtoffers terug (update)
29-3-2015 Verdachte van inbraken op marineschip opgepakt
28-3-2015 Herbeleef de Slag om Ypenburg - Den Haag

 


Unifil-KMar-veteranen  Op 26 en 27 september 2015 is er in De Basis te Doorn weer een reünieweekend voor (oud-) marechaussees die bij Unifil in Libanon dienden. Bijzonderheden volgen nog. Informatie: Fred Driessen | f.driessen@quicknet.nl |


Dienstplichtigen van 1955-4  In 2005 werd het boek 'Het was een goede ploeg', dit jaar al weer tien jaar geleden, uitgegeven. Een verhaal dat begon op 3 augustus 1955 - precies zestig jaar geleden dit jaar!, - toen 1955-4 zich meldde in Apeldoorn. Ook in 2015, voor hen een dubbel jubileumjaar dus, houden ze weer een reünie. En wel op 8 oktober 2015. Locatie: District KMar Schiphol. Informatie: Cees de Steur | 070 3271138 | email: Ceesentinydesteur@ziggo.nl  


ARO & Kaderklas 1973-5 en -6  Op 26 november 2015 houden de ARO en Kaderklas van deze lichtingen hun vijfjaarlijkse reünie. Loactie: Koning Willem III-kazerne Apeldoorn. organisatie en informatie: Andries van der Honing | 06 54914030 | e-mail het.engelsspan@gmail.com


Beroeps van 1966-4 In 2016 zal het vijftig jaar geleden zijn dat de beroepsmarechaussees van deze lichting elkaar voor het eerst ontmoetten. Gewijzigde informatie per heden: Op nog te bepalen locatie, waarschijnlijk Apeldoorn of Buren. Reden voor een reünie die zal worden gehouden op 27 juli 2016 ! Op verzoek van de organisatoren geven we deze informatie reeds nu door.                                                                                                    Informatie: Walther Hoosemans | 06-30140140 | Aanmelden kan al via: | walther.hoosemans @ hetnet.nl 


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. Binnenkort hopen we het programma voor 2015 te kunnen presenteren.

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie.

16-04-2015 SMC Bezoek aan Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn |
20-05-2015 SMC Bezoek aan Koningin Maxima kazerne | Badhoevedorp/Schiphol |
11-06-2015 SMC Reünie Boerma-Plaizier | Bronbeek Kumpulan | Arnhem |
04-09-2015   Reünie wachtmeestercursus 1969-1970 | Steenwijkerland |
24-09-2015   Reünie alle dpl lichtingen 1953 | in omgeving Putten n.t.b. |
08-10-2015   Reünie dpl lichting 1955-4, | KMar Schiphol |
29-10-2015 SMC Algemene SMC-reünie |  'De Molen' | Harskamp 

Vandaag aangekondigde reünies worden vanaf de volgende nieuwsbrief in deze lijst opgenomen.


Reünie dienstplichtigen 1966-2 30 maart 2015 hield deze lichting haar jaarlijkse reünie. Bij de burgerschietvereninging 'De Burgerwacht' in Nunspeet kwam men bij elkaar. Na ontvangst en bijpraten werd vastgesteld dat de oud-marechaussees het schieten nog niet waren verleerd. 25 keer schoot met met het pistool. Het werd een geslaagde dag die afgesloten werd met een diner in het  Hotel Vennedal, ook in Nunspeet. Volgend jaar is het vijftig jaar geleden dat deze lichting opkwam en dat zal zeker gevierd gaan worden.


Vacature Binnenkort ontstaat er een vacature in het redactieteam van SMC. Redacteur van de rubriek oud-dienstplichtigen en van deze nieuwsbrief, Hardy Damen, heeft het bestuur laten weten, - na bijna zes jaar - per eind augustus 2015 - deze taken neer te leggen. Hij blijft beschikbaar om in incidentele gevallen, op verzoek, het bestuur bij te staan in communicatie-aangelegenheden. Bestuur en redactie zullen op zoek gaan naar een opvolger. Bij voorkeur is dat een oud-dienstplichtig marechaussee met ervaring in het schrijven van kopij, van een lichting na 1970 en in of rond het midden van het land woonachtig. Kandidaten worden verzocht zich aan te melden bij het secretariaat van SMC :  scholte.p@gmail.com

Hardy Damen, dpl. 1960-3 11 Marcie, ( eaw.damen@gmail.com) is graag bereid eventuele kandidaten vrijblijvend te informeren, c.q. vragen te beantwoorden, over de aard van de werkzaamheden.                             


Tips:

Heeft u een tip? Laat het ons weten!

18 t/ 25 april 2015   Nationale Museumweek
17  mei 2015   Kunstmarkt  | Marechausseemuseum | Buren |                                                 Mooie gelegenheid om, in de dan bloeiende Betuwe, deze markt te combineren met bezoek aan het museum.

14 juni 2015

 

Keramiekmarkt | Marechausseemuseum | Buren |                                                    Onder de titel 'Blij met Klei' tonen en verkopen in keramiek gespecialiseerde kunstenaars  hun werk.                                       

t/m  31 mei 2015   Expositie 'Ridders van Oranje'  | Paleis Het Loo | Apeldoorn |
     

Redactie SMC 

 

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website