Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 266, 24 april 2016--

Geachte ,


Meivakantie Er komen zo'n 85 extra marechaussees op Schiphol. In de drukke vakantieperiode komen daar nog eens 50 man bij om de wachtrijen bij de paspoortcontrole te beperken. Voor een deel worden nieuwe marechaussees aangetrokken, het andere deel komt van andere plekken in het land, melden Haagse bronnen.

Gisteren begon in een deel van het land de meivakantie. Schiphol vreest voor lange wachtrijen en heeft een paar weken geleden al gewaarschuwd voor het personeelstekort bij de Marechaussee. 


Veteranendag Koninklijke Marechaussee De datum voor de KMar-veteranendag 2016 is vastgesteld en wel op 7 oktober 2016 in de Koning Willem III-kazerne te Apeldoorn. Het thema voor deze dag luidt: 'Vijfentwintig jaar geleden: Joegoslavië valt uiteen'. Nadere informatie in de veteranenrubriek van het aprilnummer van Marechaussee Contact.

Voor zover nu bekend zal er 's middags ook voor oud-gedienden van de KMar gelegenheid zijn om elkaar op de Koning Willem III-kazerne te ontmoeten. Bent u militair, burger of dienstplichtige geweest bij de KMar, meld u dan aan voor de Reünie Koninklijke Marechaussee via reunie.kmar@mindef.nl of bel even naar 0577-455923 of 455924. Na aanmelding volgen de uitnodiging en andere wetenswaardigheden. Overigens zullen wij u hier ook zo goed mogelijk op de hoogte houden. Concrete informatie verwachten we u vanaf juni te kunnen geven.

Bovenstaande laat onverlet dat wij zoals vanouds en dit jaar voor de 55ste keer als SMC op 27 oktober onze Algemene Reünie zullen houden, ook dit jaar weer in partycentrum 'De Molen' te Harskamp.


 Nederlandse Veteranendag 25 juni


Nederlandse Veteranendag 2015 De inschrijving voor veteranen die aan het défilé willen deelnemen is gesloten. SMC neemt aan het défilé deel en zal met een stand op het Malieveld aanwezig zijn. SMC-défilé-coördinator: Cees van Ingen | Dr.Bauerstraat 17 | 4205 KA Gorinchem | email: Ceesvaningen@planet.nl


Onderstaand een selectie van recent op de SMC-website  verschenen berichten:

22-4-2016 Extra marechaussee op Schiphol voor paspoortcontrole
22-4-2016 Weekoverzicht-defensieoperaties
22-4-2016 Marechaussee treft vreemdelingen aan in Hoek van Holland
21-4-2016 AIVD: Er komt een grote aanslag aan
21-4-2016 Ban Ki-Moon hoopt dat Nederland in Mali blijft
21-4-2016 Middendorp zet sporters op scherp
20-4-2016 Reünie oud KMar-medewerkers
20-4-2016 Defensie onderzoekt fijnstofklachten militairen Mali
20-4-2016 Ook sluipverkeer onder loep bij grenscontrole
19-4-2016 Kamerleden bezoeken Nederlandse militairen in Mali
18-4-2016 Voertuig ramt motorrijder Marechaussee tijdens achtervolging
18-4-2016 The history of NATO - video timeline
17-4-2016 SMC-bezoek aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) op 13 april 2016
17-4-2016 VN-missie Mali hecht belang aan Nederlandse bijdrage

 


SMC-reünies en evenementen

Contactdag Badhoevedorp Deze eerstvolgende SMC-activiteit staat gepland op 25 mei. Informatie:  Inschrijven kan tot 18 mei | Details: Agendarubriek februarinummer Marechaussee Contact | pagina 7 | en/of  www.marechaussseecontact.nl


Reünie beroeps


Momenteel zijn er geen - nog niet bij SMC bekende - beroeps-reünies aangekondigd. 


Reünie beroepslichting 1966-6  Correctie: In eerdere informatie over deze reünie is een verkeerd mailadres vermeld. Het moet zijn: Contact: goossens.martin@onsbrabantnet.nl | Informatie: Reünie op 16 november 2016 | Marechausseemuseum | Buren


Reünie dienstplichtigen


Momenteel zijn er geen - nog niet bij SMC bekende - dienstplichtigen-reünies aangekondigd. 


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

25-05-2016 SMC Contactmiddag | Koningin Máximakazerne | Badhoevedorp  
01-06-2016   Reünie beroepslichting | 1966-1 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
23-06-2016 SMC Reünie Boerma Plaizier | Kumpulan Bronbeek | Arnhem  
27-07-2016   Reünie beroepslichting  |1966-4 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
24-08-2016   Reünie beroepslichting  |1961-4 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
07-09-2016    Reünie beroepslichting  | 1976-5 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn   
05-10-2016   Reünie dienstplichtige lichting | 1955-4 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
07-10-2016 KMar KMar-veteranendag 2016 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
27-10-2016 SMC Algemene Reünie, De Molen te Harskamp  
16-11-2016   Reünie beroepslichting  | 1966-6 | Marechausseemuseum | Buren  
       

Informatie over reünies die hierboven vermeld staan en niet beschreven worden in de nieuwsbrief van vandaag is terug te vinden op de SMC-website , tab. nieuws/SMC-nieuwsbrief, hier zijn alle eerdere nieuwsbrieven in te zien. Evenals in Marechaussee Contact, tijdschrift voor en door SMC-begunstigers.


Vrienden zoeken vrienden Met een eigentijdse flyer timmert de ‘Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee’ aan de weg. IHierin wordt enerzijds beschreven wat de historie en huidige functie van het museum is en anderzijds uit de doeken gedaan waarom men vriend van het museum zou moeten worden. De brochure is verkrijgbaar in het museum te Buren | en via email: rolinka_peter@kpnmail.nl


Roparun 2016 Ook  dit jaar doet de KMar weer  - voor het goede doel - mee aan de Roparun. Deze vindt plaats in het Pinksterweekend met de start op zaterdag 14 mei en de finish op maandag Tweede Pinksterdag 16 mei.  Het KMar-team bestaat uit 28 personen, heeft nummer 320 en staat geregistreerd onder de naam: 'Koninklijke Marechaussee als het erop aankomt'. Informatie: www.roparun.nl |  o.a. over de te lopen route  etc  en  www.facebook.com/roparunteam320.kmar


 

Ereveld Loenen Op maandagmiddag 2 mei staat Nationaal Ereveld Loenen in het teken van ‘Ereveld Vol Leven’. Belangstellenden zijn bij deze herdenking van harte welkom.

Tijdens ‘Ereveld Vol Leven’ worden op een unieke wijze de slachtoffers die begraven liggen op Nationaal Ereveld Loenen, gesymboliseerd. Bij een deel van de graven komt een representant te staan van dezelfde leeftijd als het oorlogsslachtoffer. Om daarmee met name voor jongeren zichtbaar te maken dat er werkelijk bij iedere grafsteen levens horen van mensen zoals zij.De organisatoren nodigen u van harte uit voor deze middag. Informatie: 2 mei 20016 | vanaf 14.00 uur | Ereveldvolleven.nl


Hardy Damen Dit is i.v.m. het bereiken van de leeftijd van 75 jaar de laatste nieuwsbrief waaraan Hardy heeft meegewerkt. Vol overgave heeft hij zich vanaf nieuwsbrief nummer 1 voor deze wijze van het met u communiceren ingezet. Ook voor ons blad, de stand en de PR in het algemeen heeft hij heel veel gedaan. Wij danken hem daarvoor als redactie en bestuur en hopen dat hij ons nog lang als 'normale' begunstiger zal willen en kunnen volgen.


 Heeft u een tip? Laat het ons weten! Tips:

Vandaag   Om 11.30 uur : Bronbeek | Arnhem | onthulling nieuwe monument van de Stichting Reünie Bangkinang
Meivakantie   Kinderactiviteiten in het Marechausseemuseum
2 mei 2016   Ereveld Vol Leven | Nationaal Erveld Loenen | Groenendaalseweg 64 | Loenen 7371 EZ
 
     

Redactie SMC  


SMC-begunstiger worden?  

De jaarlijkse bijdrage is € 15,-- voor in Nederland wonende begunstigers en € 20,-- voor in het buitenland wonenden. In ruil daarvoor ontvangen begunstigers algemene en persoonlijke diensten en  zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Bij aanmelding voor minimaal twee jaar wordt, zolang de voorraad strekt, als welkomstgeschenk het jubileumboek 'Een krachtig instrument toegezonden.   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 | of: www.marechausseecontact.nl tab:  bestuur/aanmelden

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website