Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 242, 8 november 2015--

Geachte ,


Commando-overdracht KMar Drie dagen geleden, op 5 november 2015, werd er op het Binnenhof in Den Haag een indrukwekkende militaire ceremonie gehouden. In het centrum van 's lands democratie werd het commando over de Koninklijke Marechaussee overgedragen van luitenant-generaal Hans Leijtens aan luitenant-generaal Harry van den Brink. In zijn toespraak wees de gaande commandant op de bijzondere positie van de KMar, als grenspolitie, nationale en internationale militaire politie en bewaker/beveiliger. De nieuwe commandant maakte meteen duidelijk dat de in gang gezette transitie van gebied-gestuurd naar informatie-gestuurd optreden onverminderd voort zal gaan. Beiden gaven aan dat loyale inzet van het KMar-personeel voor hen cruciaal was en zal zijn. Na een persoonlijk dankwoord van defensieminister Jeanine Hennis- Plasschaert vernam Hans Leijtens van haar, namens Koning Willem-Alexander, de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Tijdens een druk bezochte geanimeerde receptie na de ceremonie werd afscheid genomen van Hans Leijtens en werd Harry van den Brink gelukgewenst. Een 25 man sterke SMC-afvaardiging was getuige van de commando-overdacht. SMC dankt Hans Leijtens voor zijn betrokkenheid bij onze stichting en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie bij de Belastingdienst en wenst Harry van den Brink ook veel succes bij zijn nieuwe functie.


(Boek) Nederlands Detachement Verenigde Naties Uit reacties op de informatie, in Marechaussee Contact nummer 5 - oktober 2015, onder andere over dit boek, is de SMC-redactie gebleken dat er in verschillende bronnen verschillende aantallen Nederlandse militairen worden genoemd die hun leven gaven tijdens de Koreaanse oorlog 1950-1953. SMC beschouwt dit als een ongewenste situatie die geen recht doet aan de nabestaanden en zal trachten te achterhalen welke bron de juiste gegevens hanteert.


Reünie beroepslichting 1966-1 Op donderdag 2 juni 2016 houdt deze lichting een reünie. 2016 wordt het jaar waarin het precies een halve eeuw geleden zal zijn, dat men aan de marechaussee-opleiding begon. Inmiddels zijn er al een kleine zestig positieve reacties van deelnemers. Informatie: 2 juni 2016 | KEK-gebouw | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn | Contact : Ton Schipper | 01655457610  | ton.schipper@kpnmail.nl        Locatie KEK-gebouw KW III onder enig voorbehoud i.v.b. mogelijk vertraagde oplevering van de nieuwbouw. Nader bericht volgt!


Vooraankondiging  In het decembernummer van Marechaussee Contact zal een oproep geplaatst worden namens Ronald Nijboer die op zoek is naar dienstmakkers (sobats) van zijn opa Evert-Jan Nijboer (Korps Militaire Politie). Het dagboek van Evert-Jan is voor zijn kleinzoon aanleiding om, aangevuld met persoonlijke ervaringen tijdens een bezoek aan Indonesië en met informatie van zijn sobats , een boek over zijn grootvader's belevenissen in Nederlands-Indië te schrijven. 


Reünie beroepslichting 1971-4  In 2003 kwam deze lichting voor het eerst bij elkaar voor een reünie. 'Het was een leuke en gezellige dag' laat Jos Wekking ons weten. Samen met enkele oud-collega's vindt hij dat het wel leuk zou zijn het nog maar eens over te doen. Hij peilt de meningen en vraagt lichtingsgenoten die dat met hem eens zijn, hem een mailtje te sturen. Na de eerste oproep hebben zich inmiddels al 22 collega's gemeld!, Jos Wekking | 1971-4 ber | jwfoto@live.nl


Uitreiking Nobel-insignes SMC heeft het initiatief genomen tot een bijeenkomst waarin de Nobelprijs draag-insignes voor postactieve Libanon-veteranen, beroeps en dienstplichtig, van de Koninklijke Marechaussee  zullen worden uitgereikt. Deze bijeenkomst zal op vrijdag 22 januari 2016 gehouden worden in het Marechausseemuseum te Buren en is bestemd voor zowel SMC-begunstigers als overige marechaussees die in Libanon gediend hebben. Locatie:  Marechausseemuseum Dependance | Weeshuiswal 9 | Nadere informatie volgt | Heel misschien zal naar een andere locatie worden uitgeweken als het aantal deelnemers daartoe aanleiding geeft.


Onderstaand een selectie van recent op de SMC-website verschenen berichten:

06-11-2015 Commando-overdracht
03-11-2015 Snelle actie JIVC en OPS voor AC Budel
31-10-2015 KMar ondersteunt in registratie van migranten
30-10-2015 Terugblik op Algemene Reünie

 


Boek 'EEN KRACHTIG INSTRUMENT'  Nieuwe begunstigers die zich voor minstens twee jaar aanmelden, krijgen zolang de voorraad strekt het boek gratis, bij wijze van welkomstgeschenk. Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 |  Het boek is  voor bezoekers van het museum  in de museumwinkel van het  Marechausseemuseum te koop, speciale prijs : € 25,-- . Een cadeau voor St. Nicolaas of voor onder de Kerstboom?


SMC-begunstiger worden? Voor € 15,-- per jaar ondersteunen bijna drieduizend begunstigers onze stichting. In ruil daarvoor ontvangen ze zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Daarnaast verleent SMC algemene en persoonlijke diensten aan haar begunstigers, zoals excursies, bijeenkomsten, reünies, informatie over de KMar anno 2015 en aan en over KMar-veteranen en reservisten etc.  Bent u  oud-marechaussee, beroeps of dienstplichtig en nog geen begunstiger, dan vragen we u te overwegen begunstiger van SMC te worden, duizenden gingen u sinds 1975 voor! ( en als extra premie ontvangt u bovengenoemd boek als welkomstgeschenk bij aanmelding voor minimaal twee jaar!, zo lang de voorraad strekt.)   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129. 


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

19-11-2015   Reünie Beroepslichting  | 1971-6 | Marechausseemuseum |  Buren 
22-01-2016 SMC Uitreiking Nobel-insignes Marechausseemuseum Buren
02-06-2016   Reünie Beroepslichting  |1966-1 | Locatie:Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  | locatie vooralsnog onder voorbehoud
27-07-2016   Reünie Beroepslichting  |1966-4 | Locatie:Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn
09-09-2016   Reünie Beroepslichting  | 1976-5 | Locatie:Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn 

Fotodag Bronbeek Museum Bronbeek in Arnhem organiseert op zaterdag 12 maart 2016 weer een fotodeterminatiedag 'Mijn Opa was een'  Iedereen kan van 12.00 tot 17.00 uur bij een team van experts terecht met vragen over (familie)foto's die men zelf meebrengt en die betrekking hebben op Nederlands -Indië en  het KNIL. SMC kan zich voorstellen dat haar Indiëgangers en/of familieleden belangstelling hebben voor deze dag. Informatie: Deze dag wordt gehouden in Museum Bronbeek, Velperweg Arnhem | Deelname tegen toegangstarief van het museum | www.bronbeek.nl | Reserveren noodzakelijk | Opgeven via : nb.ravensbergen@mindef.nl


'Buren bij Kaarslicht' Inmiddels zijn meer details bekend geworden van dit jaarlijks terugkerend evenement  op zaterdag 19 december as.  Van 19.00 tot 21.00 uur zal het pittoreske stadje Buren verlicht worden met duizenden kaarsen.  De Koninklijke Marechaussee draagt een steentje bij door het openstellen van de museumdependance aan de Weeshuiswal, waar het Koperkwintet van het Trompetterkorps KMar op zal treden. Voorts zullen re-enacters van o.a. het Historisch Depot Koninklijke Marechaussee door de stemmig verlichte straten van Buren ‘patrouilleren’. Het is zeker de moeite waard om Buren dan te bezoeken! Noteer deze datum maar in de agenda. 


Tips:

Heeft u een tip? Laat het ons weten!

19-12-2015   Buren bij Kaarslicht |  zie website (binnenkort) voor meer informatie
     
     

Redactie SMC  

 

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website